Video

‘Criwch Ddim’ on S4C’s Ochr 1

Gwytherin, 02.05.2014 – broadcast on 04.06.2014

 

‘I Chwerthin’ on S4C ‘s Y Lle

Gwytherin, 02.05.2014 – broadcast on 15.05.2014

 

My Interview on S4C’s Y Lle / Fy Nghyfweliad ar S4C Y Lle

Gwytherin, Conwy Valley, North Wales 02.05.2014 – broadcast on 15.05.2014

It was a wonderful experience to perform and to be be interviewed at this special old church on an ancient site – now a venue/ art gallery. I felt weirdly at home because churches and churchyards were something I grew up with. The team were lovely – Diolch Antena!

Roedd hi’n profiad arbennig i berfformio a gael cyfweliad yn yr hen eglwys yma – bellach yn canolfan celfyddydau / oriel. Roeddwn i’n teimlo’n od oherwydd roedd eglwysi a mynwentydd yn rhywbeth wnes i dyfu i fyny gyda. Roedd y tîm yn hyfryd – Diolch Antena!

 

Live Video of ‘Two Wild Birds’

We shot this live version of Two Wild Birds with aspiring filmmaker Drew Shergold. Drew was also our photographer for this photo-shoot. He has a lot of experience making videos for skateboarders and has always wanted to make music videos too. Thank you Drew!