My Interview on S4C’s ‘Y Lle’ / Fy Nghyfweliad ar S4C ‘Y Lle’

Gwytherin, Conwy Valley, North Wales 02.05.2014 – broadcast on 15.05.2014

It was a wonderful experience to perform and to be be interviewed at this special old church on an ancient site – now a venue/ art gallery. I felt weirdly at home because churches and churchyards were something I grew up with. The team were lovely – Diolch Antena!

Roedd hi’n profiad arbennig i berfformio a gael cyfweliad yn yr hen eglwys yma – bellach yn canolfan celfyddydau / oriel. Roeddwn i’n teimlo’n od oherwydd roedd eglwysi a mynwentydd yn rhywbeth wnes i dyfu i fyny gyda. Roedd y tîm yn hyfryd – Diolch Antena!