Huw Stephens Interview

It was wonderful chatting with Huw Stephens on BBC Radio Cymru C2 about the songs, inspiration, influences, Mid Wales and music for 20 minutes, plus he plays 3 OF MY TRACKS! (Criwch Ddim, Two Wild Birds and I Chwerthin)

Roedd yn wych sgwrsio gyda Huw Stephens am y caneuon, ysbrydoliaeth, dylanwadau, Canolbarth Cymru a cherddoriaeth am 20 munud, yn ogystal chwaraeodd 3 O FY TRACIAU (Criwch Ddim, Two Wild Birds ac I Chwerthin)